Sur arşivleri - kainatingunesi.com

Sur

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN Padişahlık Sırası  7 Saltanatı  31 Yıl Cülûsu  I. 1444 II. 18 Şubat 1451 Babası  Sultan İkinci Murâd...

SÛR

SÛR: Kıyâmet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâmın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen boru. Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde m...

Kıyamet Alametleri -3-

Resûlullah efendimiz ( s.a.v ); “Sûra üfürüleceği o gün, ( mezârlardan kalkıp mahşere )  bölük bölük gelirsiniz”  meâlindeki Nebe’sûresi 18. âyet-i kerîmesi hak...