SÜRYÂNÎLER: arşivleri - kainatingunesi.com

SÜRYÂNÎLER:

Süryaniler

Sual: Süryaniler kimdir? CEVAP Süryanice konuşurlar. Katolik kısmından, Yakubiye fırkasındandırlar. Monofisiye inancında olup, İsa tanrıdır derler. Urfa pat...

SÜRYÂNÎLER

SÜRYÂNÎLER: Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu. Süryânîler, katolik kısmından Yâkûbiye fırk...