tarih arşivleri - kainatingunesi.com

tarih

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI

1521 yılında Belgrad’ın fethinden sonra Papa, Osmanlı Devleti’ne karşı Avrupa devletlerini kışkırttı. Bunun üzerine, bütün hazırlıklarını yapan Kanunî Sul...
Plevne Müdafası Gazi Osman Paşa

ÖZLEDİĞİMİZ DÜĞÜN

Plevne Müdafaası sırasında (1877) Kerim Paşa anlatır: Gazi Osman Paşa Vidin’de iken, İstanbul’dan Ruslara harp ilân edildiğini bildiren II. Abdülhamid Hân ta...
Ortaçağ Avrupası

ORTA ÇAĞDA AVRUPA

Ortaçağ'da Avrupa: Kız çocuklarını öldürenler, sadece câhiliye Arapları değilmiş. Yale Üniversitesi (ABD) profesörlerinden John Boswel, “The Kindness of Strange...
Almanya'nın ikinci dirilişi

ALMANYA’NIN 2. DİRİLİŞİ

Almanya, II. Cihan Harbi’ni hezimetle bitirdi. Ama az bir zaman sonra yine dünyanın en büyük birkaç devletinden biri hâline geldi... Peki, bu iş nasıl olmuştur?...

GİZLİ DİN TAŞIYANLARIN HİKÂYESİ

Osmanlı cemiyetinde Müslüman görünüp de, gizli din taşıyanlar vardı. Sebebi de zannedilenin aksine baskı değildir. Üstelik 19. asırda ecnebilere istismar edebil...

Gaziantep’in kurtuluşu

Gaziantep'in kurtuluşu: Düşman, Kilis’ten yola çıkmıştı. İki gün sonra, öncü birlikler şamatayla Antep’e girecekti. Gün ışırken, uzaklardan bir toz bulutu yü...

Bir avuç dolar için

Bir avuç dolar için: Doların 1 liraya denk olduğu 1930’larda yaptığı Amerika seyahatini bir gazeteci, yıllar evvel “Türk Parasına Şapka Çıkarıldığı Günler” serl...

Yalancıdır hep ayna lar

Vaktiyle Venedik ayna inhisarını elinde tutardı, ayna ustaları, sırlarını kimseye vermesin diye ayna imal edilen adadan ayrılamazdı. Cezası, ölümdü. Kötü kra...