tebliğ arşivleri - kainatingunesi.com

tebliğ

TEBLÎĞ

TEBLÎĞ: Peygamberlerin, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını, insanlara eksiksiz ve noksansız olarak bildirmeleri. Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki: On...

İSLÂMIN İLK DEVRİ, TEBLİĞ YILLARI

Mus'ab bin Umeyr "radıyallahü anh"; Eshâb-ı kiramın büyüklerindendir. İslâmiyetin ilk yıllarında müslüman oldu. Habeşistan'a sonra da Medine'ye ilk hicret ede...