tefsir arşivleri - kainatingunesi.com

tefsir

TEFSÎR

Dînî ilimlerden. Lügatde; örtülü ve kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek demektir, istilanda tefsir; beşer kudreti dâhilinde, Kur’ân-ı kerîm âye...

TEFSÎR

TEFSÎR: Örtülü, kapalı olan şeyi ortaya çıkarmak, açmak, beyân etmek, beşerî kudret dâhilinde, Kur'ân-ı kerîm âyetlerindeki murâd-ı ilâhîyi (Allahü teâlânın mu...

İLÂHÎ KİTAPLAR ve KUR’ÂN-I KERÎM

Allahü teâlâ peygamberleri vasıtası ile emir ve yasaklarının hepsini ilâhi kitaplarda bildirmiştir. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüzdört kitâb vardır. Yüzü kü...

İLMİHÂL NEDİR?

İlmihâl Nedir? Her müslimânın bilmesi ve yapması gereken îmân, fıkh ve ahlâk bilgilerini kısaca ve açıkça anlatan kitâblara (İlm-i hâl) kitâbları denir. Dînini...