tevrat arşivleri - kainatingunesi.com

tevrat

TEVRÂT

TEVRÂT: Dört büyük kitabdan biri. Allahü teâlâ tarafından Mûsâ aleyhisselâma gönderilen ilâhî kitab. Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Biz...

İSRÂİLİYYÂT

İSRÂİLİYYÂT İbrânîce bir kelime olup, Abdullah (Allah’ın kulu) mânâsına gelen “ İsrâil” kelimesi, hazret-i İbrâhim’in torunu ve hazret-i İshâk’ın, oğlu olan ha...

İLÂHÎ KİTAPLAR ve KUR’ÂN-I KERÎM

Allahü teâlâ peygamberleri vasıtası ile emir ve yasaklarının hepsini ilâhi kitaplarda bildirmiştir. Kur'ân-ı kerîmde bildirilen, yüzdört kitâb vardır. Yüzü kü...

MÛS”aleyhisselâm” ve YEHÛDİLİK

Mûsâ "aleyhisselâm" Mûsâ "aleyhisselâm", Büyük Peygamberlerdendir. İsrâîl oğullarına gönderilmiştir. Avrupalılar, ona Möise, Moşe der. Ya'kûb aleyhisselâmın so...