ticaret arşivleri - kainatingunesi.com

ticaret

TİCARET

TİCARET Tâbiînden ve evliyâdan Câbir bin Zeyd (rahmetullahi teâlâ aleyh) üç şeyde pazarlık etmezdi: Birincisi, Mekke-i mükerremede kirâ ücre­tinde, iki...

AHİLİK

Ahilik Horasan’ın meşhûr velîlerinden Seyyid Ali Hemedânî (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: “Ahî, gerçek kardeş olan kimsenin güzel ah- lâka ve b...

TİCARET YAPMAK

Dinimizdeki  helâllerin, harâmların hepsini, ancak fıkıh ilmini öğrenenler bilir. Bunun için herkesin yaptığı işlere dair fıkıh  bilgilerini okuması vâcip olur....