ubeydullahi Ahrar arşivleri - kainatingunesi.com

ubeydullahi Ahrar

UBEYDULLAH-I AHRÂR

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberl...

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN

FATİH SULTÂN MEHMED HÂN Padişahlık Sırası  7 Saltanatı  31 Yıl Cülûsu  I. 1444 II. 18 Şubat 1451 Babası  Sultan İkinci Murâd...

UBEYDULLAH-I AHRÂR “rahmetullahi aleyh”

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların i’tikâd, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberl...

AHRÂRİYYE

AHRÂRİYYE: Evliyânın büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin tasavvuftaki yolu. Ahrâriyye yolunun büyüğü Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri bir sohbetleri...