VA'Z (Vaaz) arşivleri - kainatingunesi.com

VA’Z (Vaaz)

VA’Z (Vaaz)

VA'Z (Vaaz): Öğüt, nasîhat; emr-i ma'rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme. İnsanlara va'z edici olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene...