Vehhabilerin Osmanlı düşmanlığı arşivleri - kainatingunesi.com

Vehhabilerin Osmanlı düşmanlığı

Vehhabilik

Vehhabilik: On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında ortaya çıkan, on dokuzuncu yüzyılda geniş bir bölgeyi etkisi altına alan dînî ve siyâsî bir ...