Tefsir ve Hadis okumak - kainatingunesi.com

Tefsir ve Hadis okumak: Muhammed Hâdimi hazretleri Berika kitabında  buyuruyor ki:

Tefsir, kelâm-ı ilâhiden, murâd-ı ilâhiyi anlamak demektir. Hadis kitaplarından, hadis nakletmek için, hadis âlimlerinden icâzet almak lâzımdır.

İmâm-ı şa’râni hazretleri buyuruyor ki:
Hadis-i şerifler Kur’ân-ı kerimi açıklamaktadır. Mezhep imâmları hadis-i şerifleri açıklamışlardır. Tahâreti, namazların kaç rek’at olduklarını, rükü ve secdelerde okunacak tesbihleri, bayram ve cenâze namazlarının nasıl kılınacağını, zekât nisâbını, orucun ve haccın farzlarını, hukuk bilgilerini Kur’ân-ı kerimden çıkarmak mümkün değildir.
İmran bin Hasin’e suâl edildi ki: “Bize yalnızKur’ân’dan söyle!”
Buyurdu ki: “Ey ahmak Kur’ân-ı kerimde namazların kaç rek‘at olduğunu bulabilir misin?

Abdülgani Hablûsi hazretleri Hadika kitâbında buyuruyor ki:
Fıkıh bilgilerini derin âlimler âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bunlar, ancak fıkıh kitaplarından öğrenilir.

Fıkıh kitapları varken, din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak, nâfile ibâdet olur. Farz-ı ayn olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp, nâfile olan tefsir okumak câiz değildir. Zaten müctehid olmayanların tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkânsızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen yetmiş iki fırkanın âlimleri tefsirlerden yanlış ma’nâ anladıkları için sapıttılar. Âlim sapıtınca, âlim olmayanların tefsir okuması felâkettir. Kur’ân-ı kerimin hakiki ma’nâsını öğrenmek isteyen bir kimse, din âlimlerinin kelâm, fıkıh ve ahlâk kitaplarını okuması lâzımdır.

Ali Güler – 26.03.19088  – Türkiye Gazetesi