TEHÂVÜN - kainatingunesi.com

TEHÂVÜN:

Gevşeklik.

Âdâb-ı Nebeviyyede tehâvün edeni ve Peygamber efendimizin sünnetini terk edeni ârif, velî zan etme. (Cüneyd-i Bağdâdî)