Türk ve yabancı araştırmacılara yönelik tersine beyin göçü için yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. ‘Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’ kapsamında bugüne kadar, 171 kişi Ufuk 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma (MSCA) Programları ve Bursları ile Türkiye’ye döndü. 1 kişi Ufuk 2020 ERC, 3 bin 223 kişi de BİDEB desteği ile yurda döndü ya da ziyarette bulundu. Bu kişilerden MSCA desteği ile dönenler 18,6 milyon Avro; ERC ile dönen 2 milyon avro; BİDEB ile dönenler ise 69,7 milyon TL bütçe aldı. TÜBİTAK, tersine beyin göçüne destek olmak için “Hedef Türkiye Çalıştayları” düzenliyor. Söz konusu çalıştaylar ile ABD, Kanada ve Avrupa’da, 2010-2017 yılları arasında yapılan toplam 26 etkinlik ile 2 bin 735 araştırmacıya ulaşıldığı öğrenildi. 2010 yılından beri düzenlenen çalıştaylarda araştırmacılara Türkiye Araştırma Alanındaki (TARAL) son gelişmeler, araştırmacıların ülkelerarası dolaşımına yönelik burs ve destek mekanizmaları, Türkiye’deki mevcut açık araştırma pozisyonları ile kariyer gelişimine yönelik destekler hakkında bilgiler sunuluyor. Ayrıca araştırmacılar Türkiye’ye davet ediliyor.

www.turkiyegazetesi.com – 3.10.2017