TİCARET YAPMAK - kainatingunesi.com

Dinimizdeki  helâllerin, harâmların hepsini, ancak fıkıh ilmini öğrenenler bilir. Bunun için herkesin yaptığı işlere dair fıkıh  bilgilerini okuması vâcip olur. Dinimizde helal kazanç yolları: -1-

Dinini kayıran her Müslüman, yemesi-içmesi ve giyinmesinde, dinimizin emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uymalıdır. Helal kazanç yollarını öğrenmeli ve bunlarla eline geçen malı, parayı kullanmalıdır. İslamiyet, helal kazanmak için ticaret, ziraat, sanat, hizmet ve cihat yollarından birini yapmak lazım olduğunu bildirmiştir. Bunların dışında miras, hediye-bağış, zekat-sadaka gibi bazı istisnai yolları da bildirmektedir. Haram işlemekten çok sakınmalıdır. Ahirette, emeğinin boşa gitmemesine çok çalışmalıdır. Haram, ateştir. Haram ile beslenen harami/eşkıya olur. “Haram kazanç, ya hekim parası veya hakim parası olur” demişlerdir… Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Doğru ve emin olan bir tüccar, ahirette Peygamberler, şehitler ve sıddîklarla beraber olur. Dinimizin alışveriş bilgilerini öğrenmeden ticaret yapan kimse, dinini kayıramaz, koruyamaz. Ticarette, batıl ve fasit satışı bilmezse, haram ve şüphelilerden, faizden kurtulamaz. Bu bilgileri öğrenince, haramlardan sakınmak mümkün olur. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Mes’ud hazretleri buyuruyor ki: (Alışveriş, yani ticaret ilmini bilmeyen faiz yer. İstese de istemese de bundan kurtulamaz.) Dinimizdeki  helâllerin, harâmların hepsini, ancak fıkıh ilmini öğrenenler, ilmihal kitaplarını okuyanlar bilir. Bunun için herkesin yaptığı işlere dair fıkıh  bilgilerini okuması vâcip olur. Esnâfın, tüccârın, alışveriş  ilimlerini öğrenmesi lâzımdır. İşçi olanın ise, ücret, kirâ kısımlarını da bilmesi vâcip olur. Her sanatın bir ilmi vardır. Herkese, sanatının ilmini öğrenmesi vâciptir. (Câmi’ul-fetâvâ) kitabında diyor ki: (Bey’ ve şirâ’/alışveriş bilgilerini öğrenmeden ticâret yapmak helâl olmaz. Her tâcirin bir fıkıh âlimi bulup, işlerini buna danışarak yapması, böylece fâizden ve fâsit alışverişten kurtulması lâzımdır).

Fatih Sultan Mehmet Han, bir gün kıyafet değiştirerek Edirne’de çarşıya çıkar. Fiyatlarını kontrol etmek için dükkâna girerek, “Yarım batman yağ ver. Bal da istiyorum, var mı?” deyince, bakkal “Var ama onu karşıdaki bakkaldan al!” diye cevap verir. “Niçin sen vermiyorsun?” deyince, bakkal “Hep ben kazanırsam olmaz. Ben bugünkü yiyeceğimi kazandım. Diğer bakkalların da çoluk çocuğu var. Biraz da onlar kazansın!” der…

Bunun üzerine  Fatih Sultan Mehmet Han, karşıdaki bakkala giderek bir batman balı alır. Aynı bakkaldan tuz ve sabun almak ister. Fakat bu bakkal da, birinci bakkal gibi söyler. Fatih Sultan Mehmet Han, bu şekilde bir evin ihtiyacını karşılamak için beş-on dükkânı dolaşmak zorunda kalır ve şu meşhur sözünü söyler:

“Birbirine bu derece bağlı ve birbirini düşünen böyle milletim olduktan sonra ben İstanbul’u değil, dünyayı fethederim…” Bundan sonra İstanbul’un fethi için son kararını vermiştir…

Kaynak: Hasan Yavaş, Türkiye Gazetesi, 27 Nisan 2016