TİMUR HANIN PRENSİPLERİ - kainatingunesi.com

1- Allahü teâlânın dinini yaymayı gaye edindim.

2- Dost ve düşmana ilgide eşit davrandım.

3- İlim adamları ile istişarenin sayısız faydalarını gördüm.

4- Nizamlara hürmet ve bağlılığı gerçekleştirdim.

5- Subay ve askerlerimi kuvvetli bulundurmak için altın ve diğer kıymetli şeyleri feda etmekten çekinmedim. Harp meydanında daima askerin yanında bulunup, bu suretle 27 ülkenin hakanı oldum.

6- Adalet ve tarafsızlıkla, Müslümanların iyilik dağıtıcısı oldum ve iyiliklerini gördüm. Mazlumu zalimin elinden kurtardım. Fakirleri doyurdum

7- Seyyidlere, âlimlere, mütefekkirlere ve tarihçilere özel bir ilgi gösterdim. İyi ve cesur insanları dost edindim.

8- Rabbim bana gazap eder diye, kimseye kızgınlık ve şiddet göstermedim.

9- Halkın başına, devlet idaresine vâkıf, onların itimadını kazanmış kimseleri vazifelendirdim.

10- Dostlarım, dostluklarına hiçbir zaman pişman olmadılar. Düşmanlarımı bile mü-samaha ile karşıladım.

11- İnsanların seviyesine göre davrandım.

12- Toktamış Hân ile olan kavgada, subayları saflarıma iltihak etmek için gelmişlerdi. Yarın bana da ihanet ederler diye düşünerek, onlara siz hainsiniz deyip, kabul etmedim.

Türkiye Takvimi,  23.02.2008