Türk akıncıları - kainatingunesi.com

Osmanlı Türklerinin hafif süvari kuvvetlerine Akıncı ismi virilirdi. Bunlar pek seri hareket ettikleri için bu isimle adlandırılmışlardı. Ordu komutanına bağlı değil, doğrudan padişaha bağlı idiler. Akıncılar sınır boylarında bulunurlar, düşman topraklarına durmadan akınlar yaparak, mal, para ve esir elde ederlerdi. Ayrıca düşman ve düşman memleketleri hakkında bilgi toplayarak devlet merkezine ulaştırırlardı. Akıncıların hepsi Türklerden seçilmiş olup, akıncılık sanatı babadan oğula geçirdi.

Akıncılar, savaş zamanlarında ordunun ilerisinde üç dört günlük mesâfede keşif vazifesini ifa ederler, ordunun yolu üzerindeki köy ve kasabalarda bulunan erzakın ve tarlaların düşman tarafından imhasına mâni olurlar, köprüleri ve geçitleri emniyet altında bulundururlar, aldıkları esirlerden bilgi toplayıp orduya ulaştırırlardı. Düşman memleketinde şaşılacak bir süratle ilerleyip, umulmayacak yerlerde ortaya çıkarak düşmana şaşkınlık verirlerdi.

Akıncıların mevcudu 40.000 civarındaydı. Bunlar, mevcudiyet ve faaliyetlerini XVI. yüzyılın sonlarına kadar muhafaza etmişlerdi.

Akıncıların silâhları; pala, mızrak, kılıç, kalkan ve bozdoğan denilen kısa saplı yuvarlak ağaç topuzdu.

Prof. Dr. İsmet Miroğlu