VECİZ SÖZLER - kainatingunesi.com

Peygamberlerden başka herkes günah işler. Allahü teâlâ sevdiği kullarının günahlarının cezasını ahirete bırakmaz. Çünkü günah suçtur. Karşılığı cezadır. Dünyada üç sıkıntı verir:

1- Hastalık verir. Sabrederse günahlarını affeder.
2- Günahların affı için ikinci yol maddi sıkıntıdır. Borçlu olmaktır. Borçlarını ödemek için çekilen sıkıntılardır. Bu da günahların affına sebeptir.
3- İnsanların yalan ve dedikodu ve iftiralarıyla haksız olarak iftiraya uğramaktır.

– Âlimlerle beraber olanın ilmi artar. Salihlerle beraber olanın, ibadete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar. Fasıklarla, açıktan günah işleyenlerle düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar. Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar. Fakirlerle beraber olanın şükrü artar.

Hakiki Müslümanın üç vasfı vardır: 1-Doğru iman, 2-Sahih ibadet, 3-Ehl-i sünnet itikadını yaymak. Bu üç büyük nimetin devam etmesinin şartı ihlas ve sabırdır.

– Allah rızası için yapılan hizmette vermek vardır, almak yoktur. Allah yolunda dünyada almak yoktur, ahirette alınacak. Eğer bir kimse ahirette almak istiyorsa dünyada Allah yolunda vermelidir.

– İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Bunun için Allah’ın dinine hizmet için yaşamalıdır. İnsanın sırf kendisi için, dünya nimetlerine kavuşmak için yaptığı, uğraştığı her şey, boştur. Gerçekle uğraşan, aziz olur. Gerçek, Allahü teâlânın beğendiği şeylerdir.

– İman çarşıda satılmaz, miras kalmaz. Bu bir nasip meselesi. İyiliğe elverişli olmayan kişi Peygamberi görse de Müslüman olamaz… Allahü teâlâ seçiyor. Müslüman demek, Cenab-ı Hakkın seçtiği, dost edindiği insan demektir.

Namaz kılmamanın ne büyük bir suç olduğunu anlamak için çok sevdiğinizi mesela evladınızı kapının dışına çıkarıp, ben çağırınca gel deyin. Çağırın çağırın gelmesin. Siz defalarca çağıracaksınız da o duyduğu halde gelmeyecek. Ne yaparsınız siz ona? Allahü teâlâ günde 5 defa kullarını çağırıyor. Üstelik bu davetin faydası bize. Davete icabet edenlere yaptığı ihsanlar da ayrı. Buna rağmen yüce Rabbimiz ne kadar sabırlı, ne kadar merhametli, günde 5 defa çağırdığı halde gelmeyen kullarına bir şey yapmıyor, rızkını kesmiyor ve mühlet veriyor.

www.turkiyegazetesi.com.tr / 03.05.2008 / Mehmet Oruç