YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLERkainatingunesi.com Yabancıların gözünden Türkler

Yabancıların gözüyle Türkler: Aslen İtalyan olan Fransız müelliflerinden A. Ubicini’nin 1850 yılında yayınlanan mektuplarından birinde şunlar yazılıdır:

“Türkiye’de herkes fakir olduğu için değil, aksine orada her muhtaca her yerde bir yardım eli uzatıldığı için herkes rahattır… Eşitlik duygusu orada (Türkiye’de) altın çağını yaşıyor. Orada en basit bir hizmetçi efendiler seviyesine yükselir ve çoğu zaman zekâsı ve dürüstlüğü sayesinde bu mertebeye hak kazanır. Câmilerin sadeliği insana hayret verir ve bu sadelikleriyle ortaya koydukları azamet ve onların fevkalâde bakımları insanı daha da hayrete sevkeder. Günde beş vakit kılınan namazlara ve Ramazan ayında tutulan oruçlara iştirak etmeyen bir tek kişi bulamazsınız. Din duygusu, aralarındaki kaba insanlara bile öyle bir saygı ve hürmet ruhu aşılamıştır ki, onlar bu yücelikten nadiren yan çizerler.”

(A. Ubicini-1850 Fransa)