Yanlışa yanlış diyememek - kainatingunesi.com

Sual: Kadir Mısıroğlu, (Akif, “Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal” diyor. Biz Yunanla ırk için mi savaştık? Niye dinime, Müslümanlığa izmihlal yok demiyor?) diyor. Bu kadar söz için onu tenkit etmesi normal midir?

CEVAP
Kadir Bey’in tenkidi, o bir söz için değildir. Akif’in, Safahat’ta kırdığı yumurta kırkı geçmiştir. Bu tenkidi, onlardan sadece biridir.

Akif, Mason Abduh’u övmekten tutun, mezhepsizliğe övgüler yazmış, Sultan Abdülhamid’e hattâ Allah’a kadar dil uzatmıştır. Kendisi Arnavut’tur. Tanıdığım kıymetli Arnavut arkadaşlarımız var. (Arnavut’ta ırkçılık çok ileridir. Nihal Atsız’ın ırkçılığı gibidir) diyorlar. Peygamber efendimiz, (Irkçılık yapan bizden değildir) buyuruyor. Kadir Mısıroğlu’nu bu hususta tebrik etmek yerine, (Niye doğruyu söylüyorsun?) diye ona saldırmak çok yanlıştır.

Taassup ehli, (Bedr’in aslanları, ancak bu kadar şanlı idi) sözünü bile tevil etmek rezaletini gösteriyorlar. Eğer Akif, (Çanakkale şehitleri, Bedr’in aslanları kadar şanlı idi) deseydi, mübalağa etmiş olsa da, o kadar tepkiye maruz kalmazdı. Bu ters kıyaslara birkaç örnek verelim:
1- (Bizim kedi, aslan gibi yırtıcıdır) dense, buna gülüp geçilir. Ama tersini söylemek, (Aslan, bizim kedi kadar ancak yırtıcıdır) demek çok yanlıştır, aslana hakaret olur.

2- (İlkokul talebesi, profesör kadar bilgili olur) dense, buna da gülüp geçilir. Fakat tersini söylemek, (Profesör, ancak ilkokul talebesi kadar bilgilidir) demek yanlıştır, profesöre hakaret olur.

3- (Falanca âlim, peygamber kadar ilim sahibidir) dense, uygunsuz bir benzetme olsa da, o kadar tepki görmez. Fakat, (Peygamber ancak, falanca âlim kadar bilgilidir) demek, affedilmez bir yanlıştır, peygambere hakaret olur. Bu kadar basit kıyasları anlamayan gâfiller, Mısıroğlu’na hücum ediyorlar. Doğruya doğru, eğriye eğri diyemediğimiz ve doğru söyleyenlere saldırdığımız müddetçe, hâlimiz perişandır.

Kur’an-ı kerimde, cennetlik oldukları bildirilen, Resulullah’ın askeri olan Bedr’in aslanları, başka askerlerle mukayese edilmez. Bedir’deki askerlerin kumandanı Resulullah’tı, Çanakkale’deki kumandanların içinde ise ittihatçı paşalar bile vardı. Hattâ oradaki askerlerin içinde Müslüman olmayan, mürted olan da olabilir. Üstelik sanki Kâbe sıradan bir yermiş gibi, (Taşındır diyerek Kâbe’yi diksem başına) diyor. Kâbe’yi oraya dikmesi tavaf ettirmek için değildir herhalde. Osmanlı devleti çok şehit verdi. Çanakkale şehitlerinin diğer şehitlerden, mesela Fatih Sultan’ın askerlerinden üstünlüğü nedir?

Akif, baytar olup, dinden fazla haberi olmadığı için, böyle çirkin ifadeler kullanmaktadır. Akif’i tabulaştırıp, ona toz kondurmayanlar, Kadir Mısıroğlu’na hücum ediyorlar.