YATMA ve KALKMA ÂDABI - kainatingunesi.com

Yatma-Kalkma ve Uyuma Adabı

1- Günümüzün  yaklaşık  üçte  biri uyku ile geçmektedir. Gafletle geçmemesi için uykuyu da değerlendirmek lâzımdır. Mü’minin her hareketi şuurlu olmalıdır: Gafletle yatıp gafletle kalkmamalıdır! Rastgele yatağa girip uyumak doğru değildir.

2- Yatağa abdestli girmelidir. Hadîs-şerîflerde buyuruldu ki: (Abdestli olarak uyuyanın ruhu Arş’a yükselir ve gördüğü rü’yalar doğru olur. Abdestsiz yatanın ruhu yükselmez, gördüğü rü’yâlar karmakarışık olur, doğru çıkmaz.)

(Abdestli yatan, gece ibâdet eden ve gündüz oruç tutan kimse sevâb kazanır.)

3- Misvaklanıp, sağ yanı üzere kıbleye karşı yatmak sünnetir.

4- Borçları ve önemli işleri olan kimse, vasiyetini yazmadan yatmamalıdır! Çünkü sabaha çıkacağını kimse bilmez. Eger vasiyetsiz ölürse, kıyamete kadar konuşamaz. Ölüler kendini ziyaret eder, onunla konuşmaya çalışırlar. Fakat o cevap veremez. O zaman (Bu miskin vasiyetsiz ölmüş) derler. Vasiyet olarak, varsa kul borçlarını, namaz ve oruç kazaları gibi hak borçlarını yazmalı, ölümünden sonra ne yapılmasını istiyorsa, bildirmelidir!

5- Günahlarına tevbe edip uyumalıdır! Herkese iyilik yapacağına uyandığı zaman kimseye fenalık etmeyeceğine niyet ederek yatmalıdır! Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: ( Hiç kimseye zulüm ve kin hissi duymadan uykuya yatanın günahları affolur.)

6- Yatarken, ibadete kuvvet kazanmaya ve gece ibâdete kalkmaya niyet etmelidir! Böyle bir uyku ibâdet olur. Hadîs-i şerifte buyruldu ki: (Gece ibâdet etmek niyetiyle yatan, fakat uyku galabe çalıp sabaha kadar uyanamayan, niyeti sebebiyle gece ibâdet etmiş gibi sevaba kavuşur. Uykusu da kendisine Allahü teâlânın ihsan ettiği bir sadaka olur.)

7- İyice uyku gelmeden yatmamalıdır! Kıymetli ömrü uyku ile geçirmemelidir! İhtiyâç kadar uyumalıdır!

8- Yatmadan Önce yatsı namazından sonra (Âmenerresûlü)‘yü okumalıdır. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki; (Gece Bekara sûresinin son iki âyetini (Âmenerresûlüyü) okuyana, bu iki âyet, herşey için kâfidir.)

9- Yatağa yatarken ve yatakdan kalkınca ve her nemâzda, [duadan ve salevâtdan sonra], istiğfarların en büyüğü olan şu duayı okumalı, günâhlar afv olur. “Estağfirullahel azîm el kerîm ellezî la ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.”

10- Dört mezhebin fıkh bilgilerinin inceliklerine vâkıf, derin âlim,  Seyyid Abdülhakîm Efendi ‘”rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu ki: “Yatağına E’ûzü ve besmele okuyarak gir. Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat. Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe. E’ûzü besmele ile bir Âyet-el-kürsî oku. Sonra herbiri için besmele okuyarak, üç İhlâs, sonra bir Fatiha sonra birer defa iki Kul e’ûzüyü oku. Sonra üç defa (Estağfirullahel’azîm ellezî la ilahe illâ hû) oku! Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh) ilâve et! Sonra on kerre (La havle velâ kuvvete illâ billâh) oku! Buna (Kelime-i temcîd) denir. Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezi la ilahe illâ hû) ilâve et! Sonra, istediğin tarafa dönerek, istediğin şekilde uyu!”

11- Uykunun bir nevi ölüm, uyanmanın da dirilmek olduğunu düşümelidir! Hazret-i Lokman, oğluna nasihat ederek buyurdu ki: (Oğlum, ölümden şüphen varsa, uyuma! Uyumak mecburiyetinde kaldığın gibi ölmeye de mahkûmsun . Eğer dirilmekten şüphe ediyorsan, uykudan uyanma! Uykudan uyandığın gibi öldükten sonra da dirilekceksin.)

12- Yatarken yarınki hayırlı işleri yapabilmek için istirahat etmeye, sabah namazına kalkmaya ve ertesi gün hayırlı işler yapmaya niyet etmelidir.! Böyle niyet edenin uykusu ibâdet olur. Gece uyanınca dua etmeyi âdet hâline getirmelidir.! Hadîs-i şerifte buyuruldu ki:

(Herhangi bir sebeple uykudan uyanan “Allahümmağfir li” (Allahım! Beni af ve mağfiret eyle) derse duası kabul olur.)

13 – Henüz sabah namazının vakti girmeden , ya’ nî seherde kalkmaya çalışmalıdır. Seher vakti kalkmak berekettir. Hele sabah namazının vakti girdikten sonra, güneş doğana kadar uyumak rızık yönünden de zararlıdır. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: (Sabah vaktinde uyku, rızka mânidir.)

İbni Abbas hazretleri, sabah vakti oğlunu uyur görünce buyurdu ki : “Oğlum rızıkların dağıtıldığı saatte uyunur mu ? Bu saatte uyumak tembellik alâmetidir, unutkanlığa sebep olur.”

14- Yataktan ,sağ tarafından kalkmalı ve ( Bismillâhi ve tevekkeltü alallâhi la havle ve la kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azîm) demelidir.