Yavuz Sultan Selim ve Rüyadaki İşaret

Sultan Selim Han zamanında Kapu Ağası olan Hasan Ağa şöyle ibretli bir rüyâ görür:
“Konağın kapısı hızlı hızlı döğülmektedir. Ağa kalkıp da kapıya baktığında, kapının önü, başı sarıklı elleri bayraklı pür silah nuranî kimselerle dolup taşmaktadır. Kapının hemen dibinde ise, yine ellerinde sancak, nuranî bir heykel gibi dört kişi hazır vaziyette beklemektedir. Kapıyı çalan ve elinde padişahın ak sancağını tutan kimse tane tane şöyle der:
Bu dört kişi Hazret-i Ebu Bekir, Ömer ve Osman’dır. Ben ise Ali Bin Ebi Talib’im. Gördüğünüz kimseler ise Hazret-i Resûlullah ve eshâbıdır. Bizi O gönderdi. Selim Hân’a selâm ediyor ve buyuruyor ki:
“Kalkıp gelsin ki Haremeynin hizmeti ona buyuruldu.”
Sultan Selim Hân, bu rüyâ’dan sonra sefer hazırlığı yapıp 1516 yılında Mercidabık Savaşı sonunda Suriye, Filistin ve Mısır’ı alır. Mekke emiri de Mekke ve Medine’nin anahtarlarını ve mukaddes emânetleri teslim eder.
(Tâc’ül-Tevârih)