Yemekten önce el yıkamanın 10 faydası - kainatingunesi.com

Ta’âmdan  evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın on fâidesi vardır:

Bir kimse, ta’âm yimek için ellerini yıkadıkda, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse, Allahü teâlânın izniyle, göz ağrısı görmez. On fâide:

1- Arş-ı rahmân altında, bir melek nidâ eder. Elini pâk etdiğin gibi, senin [küçük] günâhların pâk oldu, der.

2- Nâfile namâz kılmış gibi sevâbına nâil olur.

3- Fakîrlikden emîn olur.

4- Sıddîklar sevâbına nâil olur.

5- Melâike [melekler], onun için istigfâr ederler.

6- Her bir lokmanın mukâbelesine [karşılığında], onları sadaka vermiş gibi sevâba nâil olur.

7- Besmele ile yemede günâhından temiz olur.

8- Yemekden sonra yapdığı düâsı kabûl olur.

9- O gece ölürse, şehîd mertebesine erişir.

10- Gündüz ölürse, şühedâ zümresine yazılır.

Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnetdir.

* * *

Ta’âmdan sonra, sünneti yerine getirmek niyyeti ile, el yıkamanın altı fâidesi vardır:

1- Arş-ı rahman altında bir melek nidâ eder ki, (Yâ mü’min! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” senden râzı oldu.)

2- Bu ni’mete mahsûs sevâba nâil olur.

3- Bedenindeki kıl sayısınca, sevâbı olur.

4- Rahmet deryâsından nasîbi olur.

5- Elinden akan damlaların adedince sevâb kazanır.

6- Vefât etdikde, şehîd olur.

Bu yazı 1418 senesinde vefat eden Muhammed bin Kudbuddin İzniki hazretlerinin  “Miftah-ul Cennet” (Cennet Yolu İlmihali) kitabından alınmıştır. Ayrıca İslam Ahlakı kitabının 327 ve 328. sayfalarında da vardır.