Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!.. - kainatingunesi.com
Yıldız falı, kahve falı el falı hurafedir!..: Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur’ân-ı kerime inanmamış olur.”
Ebû Abdullâh Mazerî hazretleri Mâliki fıkıh, hadis ve kelâm âlimidir. 453 (m. 1061)’de o devirde bir İslam ülkesi olan Sicilya’da Mâzer (Mazara) şehrinde doğdu. İlk tahsilinden sonra Tunus’ta Mehdiye şehrine gitti. Burada tahsilini tamamlayıp talebe yetiştirdi. 536’da (m. 1141) vefat etti. Buyurdu ki:
Yıldız falı, kahve falı, el falı gibi her çeşit fal hurafedir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur’ân-ı kerime inanmamış olur.) (Fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz.)

Cincilere ve büyücülerin, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfürdür. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek, büyü çözmek için büyü yapmak da caiz değildir. Büyü yaparken, küfre sebep olan bir şey yapmak küfürdür. Böyle olmazsa, büyük günahtır. Hadis-i şerifte (Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir) buyuruldu.
Kur’ân ve hadiste olmayıp da, icma veya kıyas-ı fukaha ile meydana gelen hükümler bid’at değildir.
İki bayram arasında nikâh yapmak caizdir. Peygamber Efendimiz, cumaya rastlayan bir bayram günü, namazdan sonra, nikâh yapması istenince, (İki bayram arası nikah olmaz) buyurdu. Yani vakit dar, bayramlaştıktan sonra tekrar cuma namazı için mescide geleceğiz demek istemiştir.
Nazar için kurşun dökmek, nazar boncuğu takmak, tarlaya at kafası takmak bidat değildir. Bunlara bakılınca, gözlerdeki şua ilk defa oraya gider ve nazar önlenir. Ölü işittiği için, ölüye telkin vermek sünnettir. Devir ve iskat bidat değildir. Definden sonra, mezarlıkta, cenaze sahiplerine taziyede bulunmak bidat değildir. Ölmüş evliyaya adak yapmak, yani mübarek bir zatı vesile edip, Allahü teâlâya yalvarmak caizdir. Mesela (Hastam iyi olursa, sevabı filan zata olmak üzere, Allah için, adak olarak bir koyun keseceğim) demek. Burada, Allahü teâlâ için kesilen adağın sevabı o zata bağışlanıyor, onun şefaati ile, Allahü teâlâ, hastaya şifa veriyor kazayı, belayı gideriyor. Koyunu mezar başında kesmek haramdır. Puta tapanların, put yanında kesmelerine benzememeli. Türbenin avlusu genişse, bir kenarda kesilebilir.