ZEMZEM SUYU - kainatingunesi.com zemzem suyunun hikmetleri

Zemzem, Allahü teâlânın İsmâil aleyhisselâma bir ihsânıdır. Hazret-i Hacer, oğlu İsmâil aleyhisselâma içirmek için su bulamayınca, Allahü teâlânın bir ihsânı olarak, bulundukları yerden su çıkmaya başladı. Zemzem’in ilk çıkışı böyle olmuştur. Kısa zamanda, Zemzem’in şifâlı bir su olduğu her tarafa yayıldı. Kâ’be-i şerîfi ziyarete gelip, Zemzem’den içen açlar doyuyor, susuzlar kanıyor, hastalar şifâ buluyor.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Zemzem-i şerîfin suyu mübârektir.)
(Zemzem-i şerîf, içeni doyurur.)
(Yer yüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun bulunduğu kuyudur.)
(Zemzem suyundan kana kana içmek, nifâktan berâttır.)
(Zemzem-i şerîf her ne niyyetle içilirse, şifâsı onun içindir.)

Zemzem içileceği vakit kıbleye dönülür, Besmele ile doyuncaya kadar ayakta içilir. İçme esnasında üç kerre nefes alınır. Duâ edilir ve sonunda Allahü teâlâya hamd edilir.

Bütün âlimler, Zemzem’in yeryüzünde bulunan suların en latîfi ve en üstünü olduğunu bildirmişlerdir.

www.turktakvim.com / 28.06.1991